Sài Gòn 9 quan niệm rằng chính con người mới là tài sản quý nhất của Sài Gòn 9, là nhân tố chính tạo ra giá trị, lợi nhuận, và sự hưng thịnh vững bền cho công ty.